Klimeš & Černý
Advokátní kancelář s osobním přístupem

Úvahy: Opravdu to potřebujete?

Jednou, asi před deseti lety, k nám přišel nový klient. Vyprávěl příběh, jak je jeho bratr zadlužen, a že mu hrozí exekuce, že bratr přijde o rodinný dům a že mu chce pomoci. Měl takovou představu, že svému bratrovi půjčí peníze tak, aby mohl zaplatit svoje dluhy. Půjčku chtěl zajistit směnkou a zástavním právem na onom domě. 

Chvíli jsme si povídali o všech peripetiích případu, trochu o sourozeneckých vztazích, trochu o životě.

Pak jsem se zeptal: „Co když Vám bratr tu půjčku nevrátí? Budete ten dluh vymáhat soudně?“ „Ne“, odvětil udiveně klient. „A potřebujete tedy skutečně neprůstřelnou smlouvu o půjčce, směnku, zástavu a další listiny, když je nepoužijete?“

Ještě chvíli jsme si povídali a nakonec jsme se rozešli. Mohl jsem chytit příležitost a sepsat mu všechny ty listiny. Ale on je nepotřeboval. Stačila mu jednoduchá smlouva o půjčce jako doklad o existenci dluhu.

Někdy musíte klientovi říci, že Vaše služby nepotřebuje, i když to pro Vás znamená menší výdělek.

Alexander Klimeš