Klimeš & Černý
Advokátní kancelář s osobním přístupem

Reference & Pro bono

Reference

Pro bono

Naše advokátní kancelář podporuje některé projekty, které si dle našeho pohledu na dobročinnou činnost zaslouží pozornost donátorů proto, že tyto projekty nejsou v popředí zájmu obvyklých dotačních titulů. Vážíme si práce charitativních spolků, jako jsou Člověk v tísni, Konto paraple, Debra a další. Myslíme si nicméně, že je řada jen zdánlivě malých aktivit, které by měly přitahovat pozornost donátorů naší velikosti.

V minulosti jsme finančně, nebo i pomocnou rukou podporovali tyto aktivity: