Klimeš & Černý
Advokátní kancelář s osobním přístupem

Úprava cen

Je nám to líto, ale ani my od se 20. listopadu 2021 nevyhneme úpravě cen.
Snažíme se být otevření a proto chceme, abyste věděli, proč musíme náš ceník upravit.

Historie
Od roku 2013 pracovala naše kancelář se základní hodinovou sazbou Kč 1.800,-- za hodinu práce advokáta a Kč 1.500,-- za hodinu práce koncipienta. Dobrý advokát vyúčtuje za den 4 - 5 hodin, zbytek času musí věnovat studiu nových předpisů, studiu judikatury naší soudní soustavy a dalším činnostem. Začínající koncipienti účtují méně a řídící advokáti také, u prvních převažuje studium a u druhých řízení kanceláře a administrativa.

V roce 2013 činila průměrná měsíční mzda přibližně Kč 24.000,--, v roce 2019 Kč 34.000,--. Za uvedené období narostly dramaticky ceny všech vstupních nákladů, naposledy pak ceny energií, které i my potřebujeme k naší činnosti. Kumulovaná inflace od roku 2013 přesahuje 18%. Tyto trendy nemůžeme nechat bez povšimnutí.

Kvalita práce
Rádi bychom se Vašim věcem věnovali naplno. Situace na trhu však vyvolává velký přetlak na straně poptávky. V očích nových absolventů již advokacie není tak zajímavým povoláním a práce přitom spíše přibývá. I proto jsme nuceni provést korekci našich cen. Chceme se tak vyhnout situacím, kdy v důsledku obrovského návalu práce některé případy trvají déle, než bychom sami chtěli.

Nový ceník
Po zvážení všech uvedených okolností jme přistoupili k úpravě naší hodinové sazby, a to Kč 2.100,-- za hodinu práce advokáta a Kč 1.800,-- za hodinu práce koncipienta. Ve věcech péče o nezletilé děti a dalších vybraných případech poskytujeme naše služby za zvýhodněnou cenu.

Dosavadní případy budou účtovány dle původní dohody.

Klimeš & Černý, advokátní kancelář