Klimeš & Černý
Advokátní kancelář s osobním přístupem

Mgr. David Černý

cerny@klimescerny.cz
+420 315 622 116
Linked-In
CSMP

Narodil jsem se 25. října 1981 a od raného dětství do pokročilého mládí jsem žil v obci Kly, kde jsem také v roce 1997 úspěšně absolvoval Základní školu J. A. Komenského jako příslušník prvého ročníku, který měl po letech opět povinnou školní docházku prodlouženou na devět let. Následující čtyři roky jsem strávil v Mělníku studii na Soukromé střední podnikatelské škole, která jsem zakončil maturitní zkouškou v červnu 2001. Ačkoli jsem od základní školy počítal s tím, že se budu věnovat ekonomii, předmět právo na střední škole, a zejména přístup vyučující k němu, mne přiměl původní rozhodnutí změnit.

Mé další kroky tak vedly na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem s vyznamenáním promoval v červnu 2006. Během pěti let strávených v centru Prahy jsem se zaměřil především na obor mezinárodního práva a díky tomu se účastnil i několika zajímavých mezinárodních akcí (kupříkladu akce Bibo Human Rights Moot Court Competition 2003 v Budapešti, nebo semináře Legal Aspects of Peace Support Operations 2005 ve Vyškově či mezinárodního setkání kateder mezinárodního práva v Praze). Již v průběhu studia jsem začal spolupracovat s Mgr. Alexandrem Klimešem, abych si teoretické znalosti nabyté v posluchárnách fakulty prověřil v praxi. Vcelku logicky jsem do kolegovy advokátní kanceláře nastoupil od července 2006 jako koncipient.

Advokátní zkoušku jsem s výtečným prospěchem vykonal 14. prosince 2009 a po složení slibu se stal od 1. února 2010 advokátem. Po celou dobu výkonu advokátského povolání spolupracuji s Mgr. Alexandrem Klimešem.

Stejně jako jiní lidé, ani advokát se nemůže zabývat celé dny a noci jen svou prací a potřebuje si odpočinout. Proto rád sáhnu do své knihovny pro dobrou knížku, obléknu namísto obleku či taláru sportovní kraťasy a vyrazím do okolí na kole, zajdu s kamarády na pivo, často spojené s partií kulečníku, nebo zhmotňuji své představy o dobrém jídle v kuchyni.


Jsem členem České společnosti pro mezinárodní právo: