Klimeš & Černý
Advokátní kancelář s osobním přístupem

GDPR a AML

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Při poskytování našich služeb pracujeme s osobními údaji našich klientů. Ještě před nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsme dbali na to, aby se Vaše údaje nedostaly do rukou nepovolaných osob. Dnes jsme naše chování při práci s Vašimi údaji popsali a naše postupy si můžete přečíst v tomto dokumentu.


Žádost subjektu údajů

Pokud chcete vědět, jaké osobní údaje spravujeme, pokud tyto údaje chcete opravit, změnit nebo vymazat, můžete použít tento formulář, který následně zašlete v listinné podobě, nebo datovou schránkou, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu naší kanceláře.


Poučení klienta o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a Financování terorismu

Při poskytování našich služeb musíme dbát na dodržování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Poučení klienta o našich povinnostech naleznete v tomto dokumentu.