Klimeš & Černý
Advokátní kancelář s osobním přístupem

Příklady kalkulací odměny advokáta

Převod rodinného domu, advokátní úschova kupní ceny

Úkon
Počet hodin
Převzetí a první porada s klientem
0,5
Sepsání návrhu kupní smlouvy
2,0 – 2,5
Projednání připomínek klienta a protistrany
1
Zapracování připomínek
1,0 – 1,5
Návrh na vklad vlastnického práva
0,5
Celkem
5 – 6

Cena advokátní úschovy v případě úschovy Kč 4.000.000,-- = Kč 5.800,-- bez DPH.
Kalkulace neobsahuje výdaje na soudní a správní poplatky; uvedený nástin je orientační, bez právní závaznosti. Konečná cena vždy závisí na zvláštnostech jednotlivých případů. V případě převodu hodnotnějších nemovitých věcí může být provedena korekce přihlédnutím k výši mimosmluvní odměny dle advokátního tarifu.

Dohodnutý rozvod bezdětného manželství, včetně majetkového vypořádání

Úkon
Počet hodin
Převzetí a první porada s klientem
1
Sepsání návrhu smlouvy o vypořádání majetkových poměrů
(jedna nemovitá věc, obvyklé movité věci, bez dluhů)
2,25 – 3
Projednání připomínek klienta a protistrany
1
Zapracování připomínek
1 – 1,5
Rozvodový návrh
1
Návrh na vklad
0,25
Celkem
6,5 – 7,25

Kalkulace neobsahuje výdaje na soudní a správní poplatky; uvedený nástin je orientační, bez právní závaznosti. Konečná cena vždy závisí na zvláštnostech jednotlivých případů.

Jednoduché vymáhání pohledávky ze smlouvy půjčce, jedno stání

Úkon
Počet hodin
Převzetí a první porada s klientem
0,5
Další porada, doplnění podkladů
0,5
Předžalobní výzva
0,5
Žaloba o zaplacení, popřípadě návrh na vydání elektronického platebního rozkazu
1,0 – 2,0
Replika k odporu a vyjádření protistrany
1,25
Účast na jednání u soudu
1,5
Celkem
5,25 – 6,25

Kalkulace neobsahuje výdaje na soudní a správní poplatky; uvedený nástin je orientační, bez právní závaznosti. Konečná cena vždy závisí na zvláštnostech jednotlivých případů. V případě vymáhání větších částek může být provedena korekce přihlédnutím k výši mimosmluvní odměny dle advokátního tarifu.

Fúze obchodních korporací – základní rozpočet

Úkon
Počet hodin
Převzetí a první porada s klientem
1
Sumarizace potřebných podkladů
1
Studium a kontrola zakladatelských listin
2
Vypracování osnovy projektu fúze
2,0 – 4,0
Projednání s klientem
1,5
Úpravy projektu a přizpůsobení
2
Příprava valné hromady nebo rozhodnutí jednoho společníka o přípravě přeměny
1,5 – 2,5
Účast na valné hromadě nebo rozhodnutí jednoho společníka o projektu přeměny
2
Oznámení v obchodním věstníku
1
Zveřejnění projektu
1
Sepis doprovodných listin k fúzi - čestná prohlášení, spisová služba, archivnictví, vyloučení neplatnosti projektu, oznámení o uložení projektu, upozornění věřitelů, převzetí závazků a pohledávek atd.
4,0 – 5,5
Finalizace listin, zapracování připomínek
3
Příprava valné hromady nebo rozhodnutí jednoho společníka o přeměně
1,5 – 2,5
Účast na valné hromadě nebo rozhodnutí jednoho společníka o přeměně
2
Návrh na zápis přeměny do veřejného rejstříku
1,0 – 2,0
Živnostenský úřad
2
Změny zápisu v katastru nemovitostí
1,5
Celkem
30,0 – 36,5

Kalkulace neobsahuje výdaje na soudní a správní poplatky a další výdaje (náklady zveřejnění); uvedený nástin je orientační, bez právní závaznosti. Konečná cena vždy závisí na zvláštnostech jednotlivých případů.